Bemiddelen om te schikken

Het succes van bemiddeling is mede afhankelijk van jouw keuze van de bemiddelaar en de stijl van mediation van die bemiddelaar. Het vinden van een bemiddelaar die de aanpak en stijl heeft die bij jouw wensen en behoeften past, kan de balans in de richting van een gunstig resultaat voor jullie beiden doen doorslaan. Je bent het aan jezelf verplicht om wat tijd te besteden aan het analyseren, onderzoeken en selecteren van de juiste resolutie-expert.

De beste aanpak voor jouw bemiddeling is een filosofie die aansluit bij jouw omstandigheden en verwachtingen voor het oplossen van jouw geschil. De meeste bemiddelaars geven je een gratis consult van een half uur. Maak daar gebruik van. In die tijd kun je overleggen en een gevoel krijgen voor het functioneren van de bemiddelaar tijdens je sessies.

Hier zijn de 3 basisstijlen:

Evaluatieve bemiddeling is gemodelleerd naar het model van het schikkingsoverleg die rechters voorafgaand aan het proces houden om na te gaan of de zaak kan worden beslecht, vandaar dat de meeste evaluatieve bemiddelaars juristen zijn. Een evaluatieve bemiddelaar geeft neutrale feedback als onafhankelijke partij over de sterke en zwakke punten van je zaak als je overgaat tot een rechtszaak. Hij/zij kan voorspellen wat een rechter of jury waarschijnlijk zal doen. De bemiddelaar zal je vaak een formele of informele suggestie doen over het te verwachten resultaat van specifieke kwesties. Evaluatieve mediators houden zich meer bezig met de wettelijke rechten van jullie beiden dan met jullie belangen of behoeften.

Faciliterende bemiddeling was de eerste vorm van bemiddeling die breed geaccepteerd werd. Bij faciliterende bemiddeling geeft de bemiddelaar vorm aan het proces om jullie beiden te ondersteunen in het bereiken van een wederzijds aanvaardbare oplossing. De faciliterende bemiddelaar stelt vragen; verifieert en normaliseert jullie standpunt; zoekt naar interesses onder de standpunten die door jullie beiden worden ingenomen; en helpt jullie bij het creëren en vervolgens onderzoeken van oplossingsmogelijkheden. Faciliterende bemiddeling is de meest gebruikte vorm van bemiddeling.

Transformatieve bemiddeling is de nieuwste van de drie, het is gebaseerd op de principes van zoveel mogelijk “zelfbeschikking”, en “erkenning” voor elk van de behoeften, belangen, waarden en standpunten van de ander. Transformatieve bemiddeling houdt het potentieel in om elk van jullie en/of jullie relatie tijdens de bemiddeling te transformeren. Transformatieve bemiddelaars ontmoeten jullie in gezamenlijke sessies, want alleen jullie kunnen de ander “erkenning” geven.  Bij transformatieve bemiddeling bouwen jullie zowel aan het proces als aan het resultaat, en de bemiddelaar volgt jullie voorbeeld.

 

Author: admin

Share This Post On