Bezwaar WOZ, wat zijn de mogelijkheden?

De WOZ waarde (WOZ staat voor Waardebepaling Onroerende Zaken) beschrijft de waarde van je woning of ander onroerend goed op dat moment. De WOZ waarde wordt elk jaar opnieuw berekend door de gemeente, dit gebeurt op basis van een aantal factoren. De hoogte van de WOZ waarde bepaalt vervolgens de hoogte van de belastingen die je afdraagt richting gemeente en de Belastingdienst. Dit zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, rioolheffingen, vermogensbelasting, eigenwoningforfait, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffingen. Je kunt dus een bezwaar WOZ aantekenen, wanneer je het niet eens bent met de hoogte van de ingeschatte WOZ waarde. Immers: hoe hoger de WOZ waarde is, des te meer belasting je moet betalen. De gemiddelde besparing na een gehonoreerd bezwaarschrift bedraagt zo’n 270 euro. Het loont dus om een bezwaar WOZ in te dienen wanneer je daar aanleiding toe ziet.

Hoe komt de WOZ waarde tot stand?

De gemeente kijkt naar een aantal factoren op basis waarvan zij de WOZ bepaalt. Zo kijkt ze naar de grootte en inhoud van de woning, de ligging van het pand en naar de verkoopprijzen van vergelijkbare panden in de voorafgaande maanden. Daarnaast vinden er steekproefsgewijs taxaties plaats van huizen/panden in de buurt. Al deze gegevens worden in een computer verwerkt, die vervolgens de geschatte WOZ waarde berekent. Bij steeds meer gemeenten is dit een geautomatiseerd proces. Het resultaat hiervan kan zijn dat de WOZ waarde nogal fluctueert, waardoor je dus zomaar ineens veel meer belasting moet betalen dan het jaar daarvoor. Elk jaar omstreeks maart ontvang je als eigenaar van onroerend goed een zogenaamde WOZ waardebeschikking. In deze waardebeschikking is de WOZ waarde benoemd, in veel gevallen aangevuld met een taxatierapport. Mocht de WOZ waarde wat jou betreft te hoog zijn, dien dan een bezwaar WOZ in.

Argumenten voor Bezwaar WOZ

De gemeente houdt geen rekening met specifieke zaken die een negatieve

invloed hebben op de hoogte van de WOZ waarde. Hierbij kun je te denken aan een buurt die achteruitgaat, een nadelig bestemmingsplan, een nabijgelegen windmolenpark, asbest dat in de woning is aangetroffen, achterstallig onderhoud of een gedateerde keuken of badkamer. Dit zijn allemaal zaken die de gemeente niet meeneemt in de WOZ waardebepaling, maar vanzelfsprekend wel invloed hebben op de hoogte van de WOZ waarde. Mocht je deze punten herkennen in jouw situatie, overweeg dan om een WOZ bezwaar in te dienen. Vergroot de kans op een succesvolle bezwaarprocedure, door een gespecialiseerde partij in de arm te nemen.  ZIj is precies op de hoogte van het proces en welke informatie moet worden ingediend. Dit scheelt je bovendien veel tijd en de kans op een gehonoreerd bezwaar is groter.

Bezwaarprocedure met hulp van de specialist

Je levert je WOZ waardebeschikking, het taxatierapport en de argumenten voor een bezwaar in bij de taxateur. Hij/zij zorgt er vervolgens voor dat alle informatie en documenten tijdig bij de gemeente belanden. Normaliter krijg je binnen enkele weken antwoord en weet je of (en hoeveel) je gaat besparen. Een bezwaar WOZ is dus zeer eenvoudig en in de meeste gevallen ook succesvol.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op!

Author: admin

Share This Post On