Infrarood sauna geschiedenis

Iedereen kent tegenwoordig de infrarood sauna of infraroodcabine wel. Maar waar komt dit eigenlijk vandaan? In dit artikel zullen we bekijken waar de infrarood sauna zijn oorsprong kent.

Als we in China kijken dan bestaat het al 3000 jaar. In China gebruikte ze toen al een zogenaamde palm verhitting. Dit was gebaseerd op de infrarood straling en de helende eigenschappen daarvan. Zij gebruikten en toen al een vorm van infrarood sauna.

Uiteraard kent het ook zijn oorsprong in Finland. Finland staat bekend om de sauna’s en daarom wordt een ‘normale’ sauna ook een Finse sauna genoemd. Niet per se omdat ze het toen al lekker vonden, maar het was onderdeel van de religie die daar uitgevoerd werd. Een ceremoniële actie in een sauna werd uitgevoerd om mentale, spirituele en fysieke gesteldheid te reinigen. De Finnen namen dit mee toen ze vertrokken van het huidige Tibet naar het huidige Finland. Dit was al 5000 tot 3000 voor Christus. We weten ook dat 1700 voor Christus er veel sauna’s in de eerste badhuizen stonden.

De eerste Amerikanen, ofwel de indianen hadden ook al zweet hokken. Dit slaat dan meer op de traditionele sauna’s, maar echte infrarood therapie werd 80 jaar lang gebruikt door Duitse fysische wetenschappers. Eén van zo’n wetenschapper ontving patent op een bepaalde heater dat een infrarood sauna werking had in 1965. In 1979 werd dit vrijgegeven en werd het niet meer exclusief gebruikt wegen therapeutische doeleinden. Toen kon ook het publiek genieten van de infrarood sauna. Vanaf 1981 werd de infrarood sauna dan ook verder verfijnd tot de infrarood sauna zoals we hem nu kennen. We zien ook dat vanaf die periode enorm veel meer mensen geïnteresseerd zijn in de infrarood sauna en is daarmee echt herontdekt door het volk.

Verbanden zijn moeilijk te leggen tussen de drie oorsprongen, maar we zijn duidelijk dat de Finnen als eerst waren vanwege het geloof.

Author: admin

Share This Post On